DFDS

Uopfordret - Ubefaren skibsassistent

  

Vi søger løbende medarbejdere til vores flåde, som består af passager- og ro-ro fragtskibe, der er beskæftiget i Nordeuropæisk fart. Ubefarne skibsassistenter er rederiansatte.

 

Som ubefaren skibsassistent hos DFDS A/S starter man som oftest som ISPS-vagt. Vagtarbejdet består i adgangskontrol af personer, som kommer til skibet typisk ved agterrampen. Derefter hjælper man til på bakken ved ankomst og afgang. Når skibet er i søen, hjælper man med almindeligt vedligehold og rengøring.


Derudover deltager man også i et vist omfang i arbejdet på dæk og i maskine. 

Opgaverne på dækket kan være:

 • Rengøring og nedvaskning
 • Malerarbejde
 • Riggerarbejde
 • Lastning / Losning
 • Surring
 • Søvagt

Opgaver i maskinen kan være:

 • Rengøring
 • Malerarbejde
 • Arbejde med toiletanlæg

En forudsætning for at komme i betragtning til ansættelse er, at du har følgende certifikater:

 • Ubefaren skibsassistentbevis
 • Brandbekæmpelsesbevis
 • Sundhedsbevis inkl. skikket til udkig
 • Søfartsbog
 • Gyldigt pas

Er du herudover i besiddelse af specialcertifikater til sejlads i passagerskibe, såsom Fast Rescue Boat eller truckførerbevis, er det vigtigt, at du fremhæver dette i din ansøgning. Ligeledes er det nødvendigt at kunne tale og forstå det engelske sprog.

Ansættelsesforholdene reguleres af Sømandsloven og overenskomster mellem Sømændenes Forbund eller Metal Maritime og Danmarks Rederiforening / DFDS A/S. Tjenesteperioderne er som oftest af 28 dages varighed efterfulgt af 14 dages frihed og ferie. I nogle områder er dette 20:10.


For at søge jobbet skal du klikke på "Send ansøgning". 

Kun ansøgninger, der er sendt via vores hjemmeside, tages i betragtning.

 

Ansøgningsfrist:

Ongoing

Arbejdssted:

Copenhagen

Yderligere oplysninger fås hos:

Crewing Department